środa, 31 lipca 2013

Witaj w Kościele

W minioną Niedzielę mieliśmy radosną uroczystość przyjęcia do naszego Kościoła - Rafała. Rozpoznajemy ważność trynitarnego Chrztu więc nie wymagamy go powtórnie. Podstawą przyjęcia jest złożenie publicznego wyznania wiary w postaci odpowiedzi (i zobowiązań) na pięć pytań. Osoby zainteresowane podstawami protestantyzmu, reformowaną teologią, naszym Kościołem - proszę o kontakt. Również jeśli jesteś spoza trójmiasta.Pytania przed przyjęciem członkostwa:

  1. Czy wierzysz, że istnieje tylko jeden prawdziwy, żywy Bóg objawiony w Biblii, który jest Stwórcą i Panem wszechświata oraz wszystkiego, co go wypełnia i że istnieje odwiecznie w trzech osobach - Ojciec, Syn i Duch Święty?
 Tak, wierzę.

  1. Czy wierzysz, że Pismo Św. jest w całości natchnionym Słowem Bożym, pożytecznym do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i przygotowany do pełnienia wszelkiego dobrego dzieła?
 Tak, wierzę.

  1. Czy masz świadomość własnego grzechu i czy wierzysz w Jezusa Chrystusa jako Swojego jedynego Pana i Zbawiciela, który przyszedł, aby dać ci przebaczenie, wolność od grzechu i życie wieczne?
 Tak, wierzę.

  1. Czy zobowiązujesz się żyć w posłuszeństwie Bożemu Słowu i prowadzić życie jako wierny uczeń Chrystusa?
 Tak.

  1. Czy zobowiązujesz się wspierać służbę naszego Kościoła i służyć jego członkom swoimi obdarowaniami?
Tak.

Na podstawie rozpoznania ważności przyjętego Chrztu oraz tego wyznania wiary oficjalnie ogłaszam, że Rafał od tej chwili jest członkiem Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku. Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże. Pomódlmy się.

PS. Po nabożeństwie zaś mieliśmy wspólne i radosne grillowanie  :-)