czwartek, 1 sierpnia 2013

Ewangelia św. Jana na temat Ojca

Chrześcijanie, którzy znają Ojca powinni starać się Go naśladować, postępować jak On. Jeśli myślimy o byciu dobrymi ojcami, o naśladowaniu Ojca w niebie zróbmy następującą rzecz. Otwórzmy Biblie na Ewangelii św. Jana i zanotujmy sobie z niej wszystkie wersety, które mówią o Bogu Ojcu. Oto kilka stwierdzeń na temat Ojca. Odnieśmy je do ojcowskiego powołania w naszych rodzinach:

-         Syn objawia chwalę Ojca – Jn 1:14
-         Syn jest żarliwy i zabiega o chwałę Ojca – Jn 2:16-17
-         Ojciec objawia siebie poprzez słowa Syna – Jn 3:34
-         Ojciec szuka prawdziwych czcicieli – Jn 4:23-24
-         Ojciec działa – Jn 5:17
-         Ojciec ufa Synowi i i powierza mu zadania – Jn 5:18-23
-         Ojciec szuka chwały dla Syna – Jn 5:18-23
-         Ojciec jest dawcą życia – Jn 5:26
-         Ojciec jest dawcą chleba z Nieba, dał mannę na pustyni, tak jak dał Jezusa, prawdziwy chleb życia – Jn 6:32
-         Ojciec pociąga ludzi ku Synowi aby mieli życie – Jn 6:44
-         Ojciec poucza tych, których pociąga ku Sobie – Jn 6:44-46
-         Ojciec towarzyszy Synowi i nie pozostawia go samego – Jn 8:27-29
-         Ojciec chroni tych, których dał Synowi – Jn 10:28-32
-         Ojciec i Syn zamieszkują się wzajemnie – Jn 10:38
-         Ojciec słucha Syna i wysłuchuje Syna – Jn 11:41
-         Ojciec jest gotów uczcić każdego kto służy Synowi i czci Syna - 12:25-26
-         Ojciec posyła Pocieszyciela i Pomocnika do uczniów Chrystusa – Jn 14:16-17
-         Ojciec jest większy niż Syn – 14:28-31
-         Ojciec jest wywyższony poprzez wierzących wydających owoce – 15:8-9
-         Ojciec wysłuchuje modlitw przynoszonych w imieniu Jezusa – 15:15-16
-         Nienawidzić Syna oznacza nienawidzić Ojca – 15:23-24
-         Ojciec i Syn dzielą się wszystkim wzajemnie – 16:15
-         Bóg Ojciec jest w Biblii hojnym dawcą - Jn 3:34-36.
-         Syn jest wyrazem hojności Ojca – 3:16, 18:11.
-         Ojciec także daje Ducha 14:16-17.
-         Ojciec daje Siebie – Jn 14:22-24.

Niekiedy myślimy o Ojcu jako srogim Bogu, zaś o Jezusie jako o kimś, kto przyszedł srogiego Ojca udobruchać. To zupełne niezrozumienie Nowego Testamentu. Biblia mówi, że Syn jest najpełniejszym objawieniem charakteru, miłości o woli Ojca. Patrząc na Jezusa możemy widzieć jaki jest Ojciec, tak jak nasze dzieci wiele mówią o nas. Pod wieloma względa bowiem odbiciem naszych postaw i charakteru.