poniedziałek, 29 lipca 2013

Współczesne zagrożenia Kościoła

Współczesne zagrożenia Kościoła: liberalizm, fundamentalizm, charyzmatyzm, mistycyzm, anty-teologiczność, anty-historyczność, anty-liturgiczność, anty-sakramentalność, izolacjonizm, ekskluzywizm, ospałość, popowość formy i przekazu, lekceważące podejście do członkostwa i dyscypliny.