środa, 21 sierpnia 2013

Nie otrzymujemy mniej

Wszyscy uczestnicy Ludu Bożego w Starym Testamencie jedli pokarm duchowy i pili z duchowej skały, którą był Chrystus (1 Kor 10:1-4). Robili to realnie, nie symbolicznie. To analogia do duchowego pokarmu, który przy Stole Pańskim otrzymują od Chrystusa wszyscy uczestnicy Ludu Bożego w Nowym Testamencie. Nie otrzymujemy mniej niż nasi starotestamentowi bracia i siostry. Również i nas (wszystkich) Chrystus posila podczas drogi przez pustynię, również dziś czyni to zaopatrując swój lud w duchowy pokarm i napój.