czwartek, 31 października 2013

Dzień Reformacji

Dziś rocznica Reformacji - dzień wszystkich tych chrześcijan, którzy wierzą, że Pismo Święte jako jedyny autorytet i natchnione objawienie Boga stoi ponad zmieniającymi się paradygmatami nauki, naszym doświadczeniem, społecznymi trendami, orzeczeniami Kościoła, katechizmami, głosowaniami, ustawami.  Wam wszystkim, którzy w to wierzycie i zależy Wam na czystości Kościoła jako słudze Słowa: Happy Reformation Day!  :)  


Słowa Marcina Lutra na Sejmie w Wormacji w 1521 r.: "Jeżeli nie zostanę przekonany przy pomocy świadectw Pisma Świętego lub na podstawie jakiejś oczywistej racji (gdyż nie wierzę ani papieżowi, ani soborom, istnieją bowiem dowody, że często błądzili i wzajemnie się zwalczali), to jestem zobowiązany wobec Pisma Świętego, które cytowałem, a moje sumienie jest w niewoli Słowa Bożego. Nie mogę i nie chcę odwołać niczego, ponieważ nie jest ani bezpieczne, ani słuszne działanie przeciwko sumieniu. Przy tym stoję, nie mogę inaczej. Tak mi dopomóż Bóg. Amen!"

PS. Dziś wieczorem w pubie będziemy wznosili toast za reformację i protestanckie kościoły, które są wierne jej spuściźnie. M. Luter z F. Melanchtonem często rozmawiali o teologii przy piwie. Kontynuujemy stare, dobre, sprawdzone zwyczaje  :) 

PS.2. Tutaj 95 Tez Marcina Lutra. Można zobaczyć za czym stał i o co mu chodziło: bit.ly/1cs188D