poniedziałek, 28 października 2013

Prawdziwie wolny?

Każdy nienawrócony człowiek jest wolny, aby czynić to, co chce. Jednak nie jest wolny, aby czynić to, co powinien.