sobota, 5 października 2013

Źródło pokoju

Prawdziwy pokój nie polega na nieobecności zagrożenia, lecz na obecności Chrystusa.