czwartek, 28 listopada 2013

Test nt. chrztu i miejsca w Kościele chrześcijańskich dzieci

Przetestuj siebie i innych. Odpowiedzi poniżej.

1. Według nauczania Pisma Świętego dzieci chrześcijan są:
a) małymi poganami
b) małymi uczniami Chrystusa
c) duchowo bezdomne
d) ateistami
e) muzułmanami
f) nie-wiadomo-kim
g) dzieci to dzieci, nie zadaje się takich pytań, denerwują mnie
h) to dobre pytanie, ciągle do mnie wraca, szczególnie odkąd mam dzieci

2. Według Pisma Świętego dzieci w Kościele są:
a) gośćmi
b) domownikami
c) sympatykami rodziny Jezusa
d) intruzami
e) naszymi braćmi w Chrystusie
f) po to, by w przyszłości "zaprosić Jezusa do serca"
g) małym problemem
h) szkółkowiczami niedzielnymi
i) trochę za głośno

3. Pan Bóg w Biblii nazywa je:
a) niewierzącymi
b) niewierzącymi z dużym potencjałem do bycia chrześcijanami
c) wierzącymi
d) poganami
e) uczestnikami Królestwa Bożego
f) uczestnikami Królestwa ciemności
g) świętymi
h) neutralnymi
i) Bożym potomstwem
j) Bożym ludem
k) nie Bożym ludem
l) sympatykami Królestwa Bożego
ł) nie wiemy bo Biblia nic na ten temat nie mówi

4. Bóg komunikuje się z nimi, umacnia i zapewnia poprzez:
a) Muzykę Gospel
b) Słowo i Sakramenty
c) egzorcyzmy
d) wodę święconą
e) głośnik
f) Bóg nie komunikuje się z kimś, kto nie potrafi mówić
g) tylko rodzice mówią do niemowląt, Bóg zaś rozumie, że to nie ma sensu
h) Mszę łacińską

5. Zgodnie ze słowami Pana Jezusa:
a) do takich należy Królestwo Boże
b) do takich może kiedyś będzie należało Królestwo Boże
c) kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego
d) kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dorosły, nie wejdzie do niego
e) powinniśmy raz w ich życiu wykonać nad nimi w Kościele rytuał błogosławieństwa

6. Pan Bóg:
a) czeka aż dzieci chrześcijan nawrócą się do Niego na obozie lub ewangelizacji
b) z ust niemowląt i ssących odbiera sobie chwałę
c) niczego nie rozumie z ust ssących i niemowląt
d) uważa, że dzieci przeszkadzają Mu w skupieniu
e) traktuje słowa i pieśni dzieci za nieszczere
f) nie traktuje wiary małych dzieci poważnie
g) stawia wiarę dzieci jako wzorcową dla dorosłych
h) wpuszcza do Królestwa tylko ludzi "w wieku świadomym"

7. W Nowym Testamencie mamy opis:
a) chrztu dorosłych, którzy nie byli wcześniej ochrzczeni
b) chrztu dorosłych, którzy byli wcześniej chrzczeni jako niemowlęta
c) powtarzania chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego
d) chrztu tylko odrodzonych i zbawionych 
e) chrztu domowników
f) chrztu dziecka z rodziny chrześcijańskiej na wyznanie wiary
g) opowiedzianego świadectwa nawrócenia jako warunku chrztu
h) głosowania członkowskiego przed dopuszczeniem kogoś do chrztu 

8. Czynienie uczniami wg słów Pana Jezusa odbywa się poprzez:
a) prowadzenie rozmówcy do odmówienia modlitwy grzesznika
b) ewangelizację uliczną
c) chrzczenie i uczenie posłuszeństwa przykazaniom Pana Jezusa
d) uczenie posłuszeństwa przykazaniom Pana Jezusa i chrzczenie
e) podniesienie ręki 
f) uczestnictwo w spotkaniach chrześcijańskich
g) czytanie książek teologicznych

9. Członkostwo w Kościele jest:
a) dozwolone od lat 12
b) dozwolone od lat 7
c) tylko dla świadomych
d) dla wierzących dorosłych i wyrośniętych dzieci
e) dla wierzących dorosłych oraz ich dzieci
f) nie dla niemowląt i osób upośledzonych
g) dla każdego, kto chce
h) włączeniem do rodziny Bożej
i) włączeniem do bezdzietnej rodziny Bożej 
j) zapisaniem się do klubu miłośników Jezusa

Odpowiedzi:

ad. 1.
b) małymi uczniami Chrystusa - Mt 28:18-20, Łk 18:16, Ef 6:1, Kol 3:20, Gal 3:27
h) to dobre pytanie, ciągle do mnie wraca, szczególnie odkąd mam dzieci

ad. 2. 
b) domownikami - Ef 1:1 por. Ef 6:1,  
e) naszymi braćmi w Chrystusie - Kol 1:1-2 por. Kol 3:20

ad. 3. 
c) wierzącymi - Ef 1:1,
e) uczestnikami Królestwa Bożego - Mk 10:14
f) świętymi - 1 Kor 7:14  
i) Bożym potomstwem - Mal 2:15  
j) moim ludem - 3 Mj 26:13

ad. 4. 
b) Słowo i Sakramenty - Ef 6:1, Kol 3:20, Dz.Ap. 16:32-33, Gal 3:27

ad. 5. 
a) do takich należy Królestwo Boże - Mk 10:14
c) kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. - Łk 18:17

ad. 6. 
b) z ust niemowląt i ssących odbiera sobie chwałę - Mt 21:16
g) stawia wiarę dzieci jako wzorcową - Łk 18:16-17

ad. 7.
a) chrztu dorosłych, którzy nie byli wcześniej ochrzczeni - Dz.Ap. 2:41
e) chrztu domowników - Dz. Ap. 16:15

ad. 8.
c) chrzczenie i uczenie posłuszeństwa przykazaniom Jezusa - Mt 28:19-20

ad.9. 
e) dla wierzących dorosłych oraz ich dzieci - Rdz 17:7, Dz.Ap.2:38-39; Dz. Ap. 16:30-31, Dz. Ap. 16:15
h) włączeniem do rodziny Bożej - Ef 6:1-4