poniedziałek, 2 grudnia 2013

Kiedy rozpoczyna się wczesna edukacja?

Tzw. "wczesna edukacja" jest w rzeczywistości późną edukacją. Wczesna bowiem rozpoczynana jest przez rodziców już od niemowlęctwa (5 Mj 6:4-6; 2 Tm 3:14-15).

Nie zaczynamy do dzieci mówić, uczyć ich samodzielnego jedzenia, ubierania, chodzenia, liczenia, gdy osiągną 5 lub 6 lat. Nie czekamy do tego wieku, by mówić im o Chrystusie, Bożej łasce i krzyżu. Nie czekamy do tego wieku, by przyprowadzać ich do Kościoła i nie czekamy do tego wieku, by mogły być uznane za część Bożej rodziny.