piątek, 31 stycznia 2014

Seksualne zadowolenie w małżeńskiej sypialni

"Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości!  Miłej jak łania, powabnej jak gazela! Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością! Dlaczego, synu mój, masz się rozkoszować obcą i ściskać pierś cudzej? Gdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka i On zważa na wszystkie jego ścieżki. Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach, wikła się w pętach swego grzechu. Umrze z powodu braku karności i z powodu wielkiej swojej głupoty zbłądzi". - Przypowieści Salomona 5.18-23

Jednym z najważniejszych biblijnych pouczeń dla małżonków w celu ochrony ich oczu, serca, umysłu przed pożądliwością wobec cudzej żony i cudzego męża jest... zadowolenie. Boża mądrość poucza nas, że w małżeństwach powinniśmy starać się być atrakcyjni dla siebie nawzajem. Żony nadal powinny zabiegać o bycie atrakcyjnymi dla mężów. Mężowie nadal powinni adorować, zabiegać o względy swoich żon. Wówczas więź i satysfakcja małżeńska będą stanowiły ochronę przed złamaniem VII przykazania ("Nie cudzołóż"). 


Musimy jednak być w tych kwestiach aktywni. Co więcej, powinniśmy mieć plan. Tak jest ze wszystkim w naszym życiu i tak działa świat. Jeśli chcemy być dobrzy w jakiejkolwiek dziedzinie (włączając w to seksualną czystość), to musimy opracować strategię. Spontaniczne, nieprzemyślane działania rzadko kiedy dają pożądane rezultaty. Każdy generał, który pragnie zwycięstwa w bitwie, musi się do niej przygotować, zaplanować działanie. Tu zaś właśnie mamy do czynienia z duchowymi bitwami. Dlatego nie powinny się one odbywać na zasadzie: Ups... znów zapomniałem postawić straże. Ups.. zapędziłem się poza linię. Teraz nie potrafię się zatrzymać. Nie przewidziałem, że ktoś może tak mnie zafascynować itp. 

Warto zacząć od dwóch rzeczy: planu oraz pracy nad rozwijaniem w sobie wdzięczności i zadowolenia. Jeśli masz w swoim ogrodzie dobre brzoskwinie, to nie będziesz chciał potrząsać cudzymi drzewami. Jeśli masz w domu Mercedesa, to nie będziesz się oglądał za ładnie wyglądającym Pegueotem sąsiada. 

Mężu, powinieneś być zadowolony ze swojej żony. Nie czyń porównań. Czy na świecie nie ma innych pięknych, atrakcyjnych kobiet? Oczywiście są! Pismo Święte jednak mówi: bądź wdzięczny i zadowolony z żony, którą masz. Doceń jej walory, ciesz się nimi i dziękuj Bogu za żonę, którą otrzymałeś od Boga. Czy modlisz się dziękując Bogu za nią, za jej urodę, wygląd? Za trud wychowania dzieci? Inteligencję? Wsparcie? Kiedy ostatnio ją przytuliłeś i zapewniłeś, że ją kochasz? 
Czy twoje postępowanie zachęca ją do bycia dobrą żoną dla ciebie, czy zniechęca? Czy więcej w twoich ustach jest komplementów, czy krytyki?  Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana. - Prz 18:22

Żono, powinnaś być zadowolona ze swojego męża. Czy jest idealny? Nie! Powiem więcej: jest grzesznikiem. Czy na świecie nie ma innych wspaniałych, rycerskich, przystojnych mężczyzn? Są! Kiedy jednak ostatnio podziękowałaś Bogu za męża, pochwaliłaś go? Czy okazujesz mu szacunek? Czy publicznie go krytykujesz (wobec znajomych lub dzieci)? Kiedy ostatnio podziękowałaś za jego konkretne cechy: pracowitość, troskę o rodzinę, poczucie humoru, podejście do dzieci, miłość do Boga lub, jeśli nie jest chrześcijaninem, za to, że nie jest przeciwny twojemu oddaniu Jezusowi? Czy twoje postępowanie zachęca go do bycia dobrym mężem dla ciebie, czy zniechęca? Czy więcej w twoich ustach komplementów, czy krytyki? 

To wszystko są przejawy tej ważnej rzeczy: wdzięczności.


Musimy również pamiętać, że grzechy seksualne często zaczynają się od niezadowolenia w sferze nieseksualnej. Powodem niezadowolenia mogą być posiłki, wygląd salonu, sposób wychowywania dzieci przez małżonka, jego/jej waga, sposób ubierania się, wysokość zarobków itd. Niezadowolony człowiek jest zawsze podatny na pokusy. Sądzi wówczas, że inna kobieta, mężczyzna to droga wyjścia, nagroda za ciężką drogę, ciernie, przez które wszędzie musi podążać bez słowa "dziękuję". "Należy mi się coś od życia". Boża mądrość poucza jednak, że to droga do śmierci (Prz 7.26-27). Bądź wdzięczny. Bądź wdzięczna.