piątek, 25 kwietnia 2014

Krzyż i realność piekła

Krzyż głosi nie tylko realność Bożej miłości i zbawienia. Krzyż głosi również realność piekła i naszego grzechu.