niedziela, 27 kwietnia 2014

Nie tylko umieranie dla kogoś

Śmierć Chrystusa za nas nie była czymś radykalnie innym od tego, jak postępował przed jej nadejściem: od życia dla nas. 

Podobnie ma być z nami. Gotowość do umierania za kogoś powinna iść w parze z gotowością do życia dla tego kogoś.