wtorek, 27 maja 2014

Matka w Piśmie Świętym

SŁUCHAJ NAUKI MATKI

Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. - Prz 1.7-8

Zachowuj, synu mój, przykazanie swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki! - Prz 6.20

SZACUNEK I CZEŚĆ DLA MATKI

Wszak Bóg powiedział: Czcij ojca i matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej; tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. - Mt 15.4

Starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upominaj go jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, z wszelką powściągliwością. - 1 Tm 5.1-2

Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził, i nie gardź swoją matką, dlatego że jest staruszką. - Prz 23.22

Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. - Ef 6.2.

OSTRZEŻENIA

Mądry syn sprawia ojcu radość, lecz syn głupi jest zmartwieniem dla matki. - Prz 10.1

Mądry syn sprawia ojcu radość, lecz człowiek głupi lekceważy swoją matkę. - Prz 15.20

Kto z ojcem źle się obchodzi i wypędza matkę, ten jest bezwstydnym i zepsutym synem. - Prz 19.26

Kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności gaśnie. - Prz 20.20

Przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę. A cały lud powie: Amen. - Prz 27.16

Kto ograbia ojca lub matkę i mówi: To nie jest grzech, jest wspólnikiem łotra. - Prz 28.24

Jest ród, który złorzeczy ojcu i nie błogosławi matceród we własnych oczach czysty, choć nie jest obmyty z własnego brudu; ród o oczach wyniosłych, o powiekach dumnych. - Prz 30.11

Oko, które szydzi z ojca i gardzi sędziwą matką, wydziobią kruki nad rzeką lub zjedzą orlęta. - Prz 30.17

U ciebie lekceważy się ojca i matkę, u ciebie dopuszczają się gwałtu nad obcym przybyszem, u ciebie krzywdzi się sieroty i wdowy. - Ez 22.7

TROSKA O MATKĘ

A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. - Jn 19.26

NOWY DOM

I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. - Mt 19.5

JEZUS NA PIERWSZYM MIEJSCU

Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. - Mt 10.37

I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. - Mt 19.29

DUCHOWE WIĘZI 

I doniesiono mu: Matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą. On zaś odpowiedział im: Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Łk 8.20-21

Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. - Gal 4.26