poniedziałek, 26 maja 2014

Moc dzięki której wierzymy

Biblia naucza, że nasza wiara jest Bożym darem. Wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły samego Boga. 

(19) i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, (20) jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie (Efezjan 1.20-21).

Moc, która wzbudziła nas do wiary to ta sama moc, która wzbudziła Chrystusa z martwych. Potrzeba było działania siły, która wzbudza martwych do życia fizycznego, aby wzbudzić nas do życia duchowego.

To nie jest więc tak, że Bóg wyciągnął do nas rękę i powiedział: Chwyć! Teraz twoja kolej. Ojciec nie przyszedł do grobu Chrystusa i nie powiedział: Chwyć, teraz twoja kolej. Boża moc wskrzesiła Go do życia. To samo Bóg uczynił z nami. Boża moc wskrzesiła nas do nowego życia. Sami byliśmy do tego niezdolni, martwi w grzechach.

To nam pokazuje nasze duchowe możliwości, a w zasadzie nasz beznadziejny stan, w którym tkwiliśmy i Bożą dobroć, moc względem nas. Jesteśmy martwi, a nie ranni. Potrzeba było nie zastrzyku, ale działania Bożej siły, byśmy uwierzyli. I to nie byle jakiej siły, ale siły, która wzbudza martwych do życia i dzięki której Ojciec posadził Syna po Swojej prawicy w niebie (Ef 1.21).

Katechizm:

-         Co sprawiło, że wierzysz?
-         Wielka siła, która wzbudziła Chrystusa z martwych
-         Gdzie obecnie jest Chrystus?
-         Siedzi po prawicy Boga w niebie