wtorek, 3 czerwca 2014

Dla których uczniów Chrystusa jest Komunia?

Stół Pański jest miejscem zjednoczenia chrześcijan, a nie akcentowania różnic. Dlatego Paweł nazywa ją społecznością Ciała Chrystusowego, a nie społecznością najzdrowszych członków Ciała Chrystusowego. Jeśli jesteś złączony poprzez wiarę z Chrystusem, jeśli poprzez chrzest zostałeś dołączony do Jego Ciała, to Chleb i Wino są dla Ciebie.

Chrystus ustanowił sakrament Wieczerzy Pańskiej, do której zaprasza wszystkich swoich uczniów. Dlatego w Wieczerniku rzekł: "pijcie z niego wszyscy" (Mt 26:27). Nie zaś: „Pijcie z niego niektórzy”. 

Chrystus nie odsuwa nikogo od Swojej obecności przy tym Stole z powodu odmiennego zrozumienia istoty chleba i wina, wyznawania niereformowanej teologii, z powodu niskiego wieku, IQ, umysłowego upośledzenia, wątpiącego serca.

Przeciwieństwem tego byli Koryntianie. Ap. Paweł pisze, że stali się winni grzechu "nie rozpoznawania Ciała Pańskiego" (1 Koryntian 11:29). Działo się to nie poprzez fakt, że nie rozpoznawali przemiany chleba w rzeczywiste Ciało Pańskie. Działo się to poprzez fakt, że nie rozpoznawali, że w Kościele nie są sami. Są w nim inni. I Komunia, jak nazwa mówi, właśnie to wyraża.

Stół Pański to miejsce wspólnoty. Miejsce spotkania Oblubieńca z Oblubienicą na miłosnej kolacji z dobrym winem. Dlatego nie stawiamy wokół Stołu płotu odgradzającego Chleb i Wino od innych chrześcijan. Gdybyśmy to robili oznaczałoby to grzech Koryntian. Grzech nie rozpoznawania Ciała Pańskiego.

I choć w Kościele jest pewnie miejsce na dyskusje o teologii, to nie przeszliśmy przez egzamin poprawności teologicznej, odpowiedniej metryki urodzenia, byśmy mogli otrzymać z rąk Chrystusa błogosławieństwa.

Obecność innych Braci i Sióstr, może różniących się od nas, nie zanieczyszcza świętości tego sakramentu. Jest odwrotnie. To świętość Chrystusa jest „zaraźliwa”. To nieczysta kobieta chora na krwotok przez kontakt z Jezusem została uzdrowiona, a nie On stał się nieczysty.

Pan Jezus przychodzi i do nas ze Swymi darami. Wie, że upadamy, wie, że jesteśmy niegodni, wie, że nasze myślenie jest wadliwe i że wciąż zdarza nam się upaść. Ale przychodzi ze Swoją łaską i mówi: bierz i jedz. Bierz i pij. To jest moje Ciało i Krew dla Ciebie.