wtorek, 17 czerwca 2014

Grób Jezusa jako nowa Arka Przymierza

Kiedy Maria Magdalena 
pierwszego dnia po Szabacie przyszła do grobu Chrystusa  jej oczom ukazał się zaskakujący widok:

"(...) i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa" (Ew. Jana 20:12).

Ewangelista jest skrupulatny w opisie zmartwychwstania: podaje nie tylko ilość aniołów, ale również ich lokalizację oraz pozycję. Siedzieli po przeciwnych stronach grobu. Jakie to powinno nasunąć nam skojarzenie? Gdzie w Starym Testamencie znajdujemy dwóch aniołów siedzących naprzeciwko siebie, na dwóch krańcach? 

Oczywiście na wieku Arki Przymierza. Na jej krańcach znajdowały się dwa cheruby.   

"Zrobił też dwa cheruby z litego złota, na obu krawędziach wieka. Jednego cheruba na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony; razem z wiekiem połączone zrobił cheruby na obu jego krawędziach. Cheruby miały skrzydła rozpostarte do góry. Okrywały one swymi skrzydłami wieko, a ich twarze zwrócone były ku sobie; twarze cherubów zwrócone były ku wieku" (Księga Wyjścia 37:7-9).

Nad wiekiem grobu również mamy dwóch aniołów naprzeciwko siebie. Każdy po przeciwnej stronie. Wydźwięk i znaczenie tej sceny są więc bardzo istotne. Ewangelista Jan wskazuje nam na środek, epicentrum obecności Boga żywego. Oto Jezus jest Jahwe, który objawia swoją obecność znak wieka Arki. 

Jest jednak znacząca różnica. Aniołowie mówią do kobiet przy grobie: "Nie ma go tu". Oznacza to, że obecność Boga nie jest już utożsamiona z jednym miejscem, z wiekiem Arki Przymierza, która znajdowała się w Miejscu Najświętszym w Świątyni. 

Chrystus, Bóg w ciele, uosobienie Bożej obecności w świecie odszedł do świata, który jest Bożym ogrodem (Jn 19:41; 20:15). Żyjemy w Jego obecności. On jest obecny w naszym życiu każdego dnia, w każdym miejscu. Nie ma obecnie "ziemi świętej", w której Bóg w szczególny sposób manifestuje swoją obecność. Cała ziemia jest święta, ponieważ Jezus udał się do świata i posyła swoich uczniów na świat (Mt 28:18-20). Jezus w szczególny sposób przychodzi do nas ilekroć, niczym uczniowie w Ewangeliach, gromadzimy się w pierwszy dzień tygodnia. Jest obecny pośród nas w swoim Słowie, przy Stole Pańskim jako hojny i łaskawy gospodarz, który wszystko przygotował. Obecnie dzięki Chrystusowi każdy z wierzących w Niego ma dostęp do Miejsca Najświętszego, do Boga w niebie, który jest naszym dobrym Ojcem.