wtorek, 17 czerwca 2014

Grób Jezusa jako nowa Arka Przymierza

Kiedy Maria Magdalena przyszła do grobu Chrystusa pierwszego dnia po Sabacie jej oczom ukazał się zaskakujący widok:

(...) i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa.  - Jn 20.12

Ewangelista jest skrupulatny w opisie zmartwychwstania: podaje nie tylko ilość Aniołów, ale również ich lokalizację oraz pozycję. Siedzieli po przeciwnych stronach grobu. Jakie to powinno nasunąć nam skojarzenie? Gdzie w Starym Testamencie można było znaleźć dwóch Aniołów siedzących naprzeciwko siebie, na dwóch krańcach? 

Oczywiście na wieku Arki Przymierza! Na jej krańcach znajdowały się dwa Cheruby.  

Zrobił też dwa cheruby z litego złota, na obu krawędziach wieka. Jednego cheruba na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony; razem z wiekiem połączone zrobił cheruby na obu jego krawędziach. Cheruby miały skrzydła rozpostarte do góry. Okrywały one swymi skrzydłami wieko, a ich twarze zwrócone były ku sobie; twarze cherubów zwrócone były ku wieku. - Wyjścia 37.7-9

Nad wiekiem grobu również mamy dwóch Aniołów naprzeciwko siebie. Każdy po przeciwnej stronie. Wydźwięk i znaczenie było identyczne: oznaczało to sam środek, epicentrum obecności Boga żywego. Jezus jest Jahwe, który objawia Swoją obecność znak wieka Arki. 

Jest jednak znacząca różnica. Aniołowie mówią do kobiet przy grobie: "Nie ma go tu". Oznacza to, że obecność Boga nie jest już utożsamiona z jednym miejscem, z wiekiem Arki Przymierza, która znajdowała się w Miejscu Najświętszym w Świątyni.

Chrystus odszedł do świata, który jest Boży ogrodem (Jn 19.41; 20.15). Żyjemy w Jego obecności. On jest obecny w naszym życiu każdego dnia, w każdym miejscu. W szczególny sposób przychodzi do nas ilekroć, niczym uczniowie w Ewangeliach, gromadzimy się w pierwszy dzień tygodnia. Jest obecny pośród nas w Swoim Słowie i przy Swoim Stole. Teraz dzięki Chrystusowi każdy z nas ma dostęp do Miejsca Najświętszego.