czwartek, 5 czerwca 2014

Grypa nie jest odpowiedzią na raka

- Charyzmatyzm to nie reakcja na teologiczną precyzyjność, lecz na chłodne serca. 

- Feminizm to nie reakcja na sytuację kobiet, lecz na byle jakich facetów.

- Zakaz picia alkoholu to nie odpowiedź na jego używanie, lecz na jego nadużywanie.

- Nieformalne związki to nie odpowiedź na małżeństwa, lecz na rozwody.

- Zakaz rodzicielskich klapsów to nie odpowiedź na biblijną dyscyplinę, lecz na rodzicielską agresję.

- Pop-ewangelikalizm to nie reakcja na zdrową liturgię, lecz na martwy rytualizm.

- Liberalizm teologiczny to nie reakcja na biblijną ortodoksję, lecz na anty-intelektualizm.

- "Kobieta-pastor" to nie odpowiedź na mężczyzn-pastorów, lecz na biernych mężczyzn w Kościele.

- Rzadka Komunia to nie odpowiedź na cotygodniową Komunię, lecz na przeakcentowanie jej znaczenia.


- Rock'n'rollowo - popowe "czadowe uwielbienie" to nie odpowiedź na Psalmy i hymny, lecz na anemiczny śpiew.

Wnioski:

1. Grypa nie jest właściwą odpowiedzią na raka. 

2. Powyższe błędy nie są odpowiedzią na objawy zdrowia, lecz na objawy choroby.

3. Odpowiadając na powyższe błędy upewnij się, że nie lansujesz życia w chorobie, z której wyszły.