sobota, 16 sierpnia 2014

Czy jesteś gotowy na modlitwę o przebudzenie?

Modlimy się o duchowe przebudzenie? Słusznie. Jednak prawdziwe przebudzenie często łączy się nie z chodzeniem po wodzie, ale cierpieniem i prześladowaniami. Spójrzmy na wielką ilość nawróceń w Dziejach Apostolskich. Jednocześnie spójrzmy na koszt, jaki ponosili wierzący. Jeśli jesteś gotowy na szykany, prześladowania lub nawet śmierć dla siebie i bliskich, jesteś gotowy, by modlić się o przebudzenie.