piątek, 17 października 2014

Cel ewangelizacji

Kiedy rozmawiamy z osobą nienawróconą o ewangelii, to Bożym celem nie jest zdobycie jak największej ilości argumentów, lecz... człowieka. Nie walczymy Z nim. Walczymy O niego.