piątek, 14 listopada 2014

Dokarmianie lenia

Boża mądrość: "Kto nie chce pracować, niechaj też nie je". - 2 Tesaloniczan 3.10.

Ludzka mądrość: "Kto nie chce pracować, niech chociaż ma darmową grochówkę".