środa, 19 listopada 2014

Listy nie do Idiotów

Dlaczego Apostoł Paweł nigdzie w listach nie zabronił chrześcijanom oglądania współżycia seksualnego innych ludzi? Ponieważ pisał listy do Galacjan, do Efezjan, Tesaloniczan, nie do Idiotów.