niedziela, 28 grudnia 2014

Cel służby bliźnim

- Dlaczego Bóg wzywa nas do uniżenia i ofiarnej służby Jemu oraz bliźnim?
- Ponieważ chce, abyśmy upodabniali się do Niego.