niedziela, 28 grudnia 2014

Prawda jest Osobą, nie ideą

Boże Narodzenie przypomina nam, że prawda nie jest abstrakcyjną, nieuchwytną ideą. Prawda została ucieleśniona: ma nos, wątrobę i ręce. Możemy nie tylko o niej myśleć i ją kontemplować, ale z nią rozmawiać (w modlitwie), dotykać, oglądać i smakować (przy Stole Pańskim), słuchać (w Piśmie Świętym) i doświadczać (w przemienionym codziennym życiu). Bóg naprawdę przyszedł blisko nas.