piątek, 19 grudnia 2014

Który mamy rok?

Boże Narodzenie dzieli kalendarz na dwie ery: "przed" i "po" narodzeniu Chrystusa. To ważny i biblijny podział historii świata, ale i kolejny dobry powód, by Boże Narodzenie było zauważane i obchodzone w kulturze. 

Albo bowiem będziemy akcentowali, że oto mamy 2014 rok OD narodzin Chrystusa (choć Dionizy pomylił się o ok. 4 lata), albo 190 tysięczny rok OD pojawienia się pierwszego wyewoluowanego człowieka, albo ok. 1430 rok OD narodzin Mahometa, albo, że mamy 225 rok OD czasów Rewolucji Francuskiej. Nie ulega wątpliwości które wydarzenie jest centralnym punktem na osi czasu. Wszyscy wiedzą, że mamy rok 2014!