sobota, 9 maja 2015

Prawda i wspólnota

W XVI wieku palącym pytaniem było: czym jest prawda? Dziś palącym pytaniem jest: gdzie jest wspólnota? Gdzie są ludzie? Gdzie znajdę miejsce, do którego mogę dołączyć?

Niektórzy chcieliby te dwie rzeczy od siebie oddzielić , jednak jeśli właściwie je rozumiemy, to te pytania tak naprawdę się łączą: Gdzie jest prawda? Gdzie jest wspólnota? Nie można oddzielać pytania o prawdę od pytania o wspólnotę ludzi, którzy żyją w oparciu o nią (1 Jn 1.6). Wspólnota ukazuje, manifestuje prawdę, a prawda tworzy wspólnotę. Nie oddzielajmy tego, co Bóg połączył.