sobota, 13 czerwca 2015

Niechciana homoseksualna skłonność

Jeśli zmagasz się i walczysz z niechcianą homoseksualną skłonnością, to wiedz, że masz po swej stronie mocnego, kochającego Boga.