sobota, 6 czerwca 2015

W co wierzy chrześcijanin?

Wyznanie wiary chrześcijanina zawiera w sobie wiarę w bezbłędność Biblii - nie tylko pod względem doktrynalnym ("wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego"), ale także historycznym ("umęczon pod Poncjuszem Piłatem"), chronologicznym ("trzeciego dnia zmartwychwstał") i w opisach cudów ("narodził się z Marii panny").