środa, 23 września 2015

10 pytań do zwolenników "Gender Studies" na temat badań nad płcią imigrantów

W kontekście problemu imigrantów dużo się mówi o ich wieku (tzw. poborowym) oraz płci (głównie mężczyźni). Myślę więc, że jest to świetna okazja, aby zwolennicy i przedstawiciele tzw. Gender Studies (a więc rzekomo neutralnych, obiektywnych badań nad płcią nie uwarunkowanych politycznie, ideowo) wykazali i udowodnili wszystkim niedowiarkom, że w poważny, nieuprzedzony sposób uprawiają realne badania nad płcią i jej kulturowym kontekstem.

Obecny problem imigracyjny jest świetną okazją, by środowisko zajmujące się problemem gender (m.in. płci w kulturze) udowodniło swoją użyteczność, bezstronność i rzetelność. W moim przekonaniu temu celowi służyłyby badania przeprowadzone w poniższych 10 obszarach, które są jednocześnie pytaniami, które chciałbym skierować w stronę osób zajmujących się Gender Studies:

1. Z czego wynika tak znaczna dysproporcja liczebna płci wśród imigrantów? 
2. Czy istnieje zależność pomiędzy ową dysproporcją liczebną, a wyznawaną religią? 
3. Dlaczego do Europy przybywają akurat młodzi mężczyźni? 
4. Co w tym czasie dzieje się z ich żonami? 
5. Czy jest to przejaw dyskryminacji, niższej pozycji kobiety w ich kulturze czy niepoddający się ocenie zwykły podział ról wynikający z odmienności płci? 
6. Czy żony imigrantów posiadają ten sam model iPhone'a i tą samą ilość gotówki, a więc są równo traktowane przez mężczyzn? 
7. Czy owych mężczyzn należy równościowo wyedukować wręczając im finansowane przez rządy europejskie broszury zachęcające ich do godnego traktowania kobiet i informujące o możliwości stania się jedną z nich? 
8. Czy należy uchwalić europejski fundusz i program równościowy zapewniający transport dla równej ilości imigrujących mężczyzn i kobiet? 
9. Jak w bezpieczny sposób dostarczyć małym dzieciom imigrantów równościowe książeczki o pingwinie, który miał dwóch tatusiów, czy o chłopcach w różowych T-shirtach bawiących się lalkami? 
10. Jak przekonać przybywających z Afryki mężczyzn, by w razie odebrania im praw rodzicielskich z powodu niezadowalających warunków materialnych podporządkowali się tej decyzji bez stawiania oporu, gdyż chodzi o dobro ich dzieci? 

Czekam zatem na rzetelną pracę akademickich instytutów Gender Studies na temat wpływu płci imigrantów na obecną sytuację w Europie. Obiecuję rozpowszechnić wszelkie wyniki solidnie przeprowadzonych badań naukowych waszego autorstwa.