czwartek, 24 września 2015

Nabożeństwo i dobroczynność

"Wierzę, że są dwa klucze dla utrzymania właściwej równowagi.
Pierwszym jest zachowanie nabożeństwa i pobożności w centrum. Boży Dom i królestwo jest przede wszystkim domem modlitwy.
Drugim są chrześcijańskie dobre uczynki, pełnione w kontekście dobroczynności. Dzieła miłosierdzia powinny mieć pierwszeństwo przed działalnością polityczną. Ludzie kochają pielęgniarki, lecz obawiają się krzyżowców. Gdy Kościół przemieniał społeczeństwa w przeszłości, czynił to poprzez dzieła miłosierdzia. "Bo nie poprzez głośne starcia mieczami, ani ustawiczne uderzenia bębna lecz przez czyny miłości i miłosierdzia niebiańskie królestwo przychodzi" (Ernest W. Shurtleff - Prowadź, Królu wieczne)."
- James B. Jordan.