środa, 2 grudnia 2015

Definicja wiary i niewiary

Jedna z najważniejszych charakterystyk niewiary:
- "nie złożyli mu dziękczynienia" (Rzym 1.19).
Jedna z najważniejszych charakterystyk wiary:
- "jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie" (Jn 6.23).