poniedziałek, 14 marca 2016

Co niszczy islam, a co postmodernizm?

Trójca Święta jest przyczyną wszystkiego: rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Jest źródłem zarówno jedności (Bóg jest jeden), jak i różnorodności (w Trzech Osobach). Dlatego wszelkie religie, filozofie, światopoglądy, style życia, które akcentują jedno kosztem drugiego są antytrynitarnymi herezjami: np. komunizm i islam (niszczące różnorodność) oraz postmodernizm i indywidualizm (niszczące jedność i wspólnotowość).

Chrześcijaństwo zakłada podstawy dla jednego i drugiego szukając ich źródła w Bogu, który uczynił świat Swoim podpisem (Rzymian 1.20-21). Żaden inny światopogląd, żadna inna religia nie dostarczają nam podstaw pod twierdzenie, że i jedność i różnorodność są jednakowo dobre i pożądane (w kontekstach, które określił Bóg). Wspólnota kościelna czy państwowa zakładają różnorodność i indywidualność ich członków. Jeśli tego nie robią - stają się sektą lub totalitarną dyktaturą.

Islam i komunizm niszczą różnorodność, postmodernizm i indywidualizm niszczą wspólnotę. Wielkie Wybuchy zaś niszczą wszystko :-)