wtorek, 12 kwietnia 2016

17 pytań i odpowiedzi na temat „cudów eucharystycznych”

1. Czy wierzysz w cuda?
- Oczywiście! Przecież Bóg jest wciąż Bogiem! 

2. Czy wierzysz w cud eucharystyczny w Legnicy lub Sokółce?
- Nie.

3. Dlaczego?
- Po pierwsze: Dlaczego powinienem? Po drugie: Pan Bóg nie zobowiązuje mnie do tego w Piśmie Świętym. Po trzecie: Wierzę w cielesną obecność Chrystusa po prawicy Ojca w niebie. Swoją obecność na ziemi Pan Jezus zapowiedział gdy powtórnie przyjdzie. Nie wcześniej.

4. Przecież Duch wieje tam gdzie chce. 
- Duch tak. Upewniłeś się, że to On?

5. Co więc zrobiłbyś z tą hostią?
- Jeśli nadaje się do spożycia – powinna zostać udzielona wiernym podczas Komunii.

6. To jednak szczególna hostia.
- Jezus dał uczniom chleb mówiąc: Jedzcie z niego wszyscy. Najlepszy użytek z komunijnego chleba to taki, w którym wierni spożywają go podczas Komunii, nie zaś adorują, całują, klękają, wystawiają na pokaz. Jezus z eucharystycznym chlebem wykonał trzy proste czynności: błogosławił, łamał i rozdawał. Uczniowie zaś wykonali dwie proste czynności: brali i jedli (Mt 26.26).

7. Czy zjawisko "cudu eucharystycznego" w Legnicy (lub w Sokółce) naprawdę nic nie znaczy dla Twoich przekonań i życia?
- Nie znaczy. O ile ktoś nie będzie chciał związywać sumienia wierzących wiarą w niego. Samo zjawisko niczego nie mówi poza tym, że może miało miejsce, a może nie.

8. Zakładając jednak, że to miało miejsce i rzeczywiście hostia zaczęła się przebarwiać, stała się podobna do mięśnia sercowego ze zmianami, które często towarzyszą agonii. Czy to nie dowodzi prawdzie o transsubstancjacji i realnej, fizycznej obecności Chrystusa pod postacią chleba?
- Nie dowodzi. To może dowodzić wielu innych rzeczy: np. tego, że ludzie wszystko uznają za dowód na prawdziwość swoich wierzeń. Naukę o Komunii i fizycznym miejscu przebywania Pana Jezusa mamy zawartą w Piśmie Świętym, nie zaś w legnickich spekulacjach.

9. Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski stwierdził: „Mam nadzieję, że wszystko to posłuży pogłębieniu kultu Eucharystii i będzie owocowało wpływem na życie osób zbliżających się do tej Relikwii. Odczytujemy ten przedziwny Znak, jako szczególny wyraz życzliwości i miłości Pana Boga, który tak bardzo zniża się do człowieka”. Czy ma prawo tak to odczytywać?
- Ksiądz biskup ma prawo do odczytywania tego zjawiska jak chce. Jednak jeśli nie uważa, że wyczerpał wszystkie możliwe interpretacje „przedziwnego Znaku”, to pozwolę sobie wskazać na inne możliwe sposoby jego odczytywania. Może to wyraz Bożego sądu nad Polską? Może to wyraz krwawiącego Boga smucącego się nad grzechami Kościoła? Może to zachęta do porzucenia kultu eucharystycznego? Cóż, interpretacji może być wiele. Aby zinterpretować daną rzecz powinniśmy sięgnąć po Pismo Święte.

10. Co więc Biblia mówi o znakach i zjawiskach?
- Kilka rzeczy:
a) Mogą mieć różne źródła: Boże, demoniczne, naturalne. Jeśli Boże, powstaje kolejne pytanie - o znaczenie danego wydarzenia. Na szczęście w Piśmie wiele cudów mamy zinterpretowanych: wiemy jakie było znaczenie cudu zmartwychwstania Chrystusa, cudu rozstąpienia Morza Czerwonego, cudu wskrzeszenia chłopca przez Elizeusza, czy cudu uciszenia burzy przez Jezusa. Dyskusje o Sokółce i Legnicy dają nam natomiast dużą przestrzeń do spekulacji. Nie sądzę, że Pan Bóg zajmuje się spekulacjami.
b) Znaki mogą służyć zwiedzeniu wierzących (Pwt 13.2-4; 2 Kor 11.14).
c) Świadectwo Boże jest pewniejszym źródłem budowania wiary, przekonań niż niepewne doświadczenie ludzkie.
d) Jedynym znakiem, który został dany szukającym znaków jest ten: "Pokolenie to jest pokoleniem złym; znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza" (Łk 11.29). Jeśli temu znakowi i świadectwu Pisma ktoś nie wierzy, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą (Łk 16.30-31).

11. Czym więc było to zjawisko?
- Nie czuję się zobowiązany do wiedzy na ten temat. Pan Bóg powołał mnie do zwiastowania Jego Słowa, nie zaś dawania wyjaśnień na temat zjawisk w Legnicy. Nie mam czasu na takie rzeczy.

12. Czy cuda eucharystyczne nie pomagają nam w lepszym zrozumieniu znaczenia Komunii?
- Znaczenie Komunii i symbolika chleba komunijnego nie są czymś zawiłym. Sokółka i Legnica nie powinny być dla chrześcijan kluczem interpretacyjnym tekstów z Ewangelii. Jest nim treść Pisma Świętego.

13. Czy wierzysz w obecność Jezusa podczas Komunii?
- Tak, wierzę, ale nie w obecność fizyczną. Jezus jest obecny z nami podczas Komunii, lecz nie w elementach Komunii. Wieczerza nie jest uroczystością bez Gospodarza. Jezus jest pośród nas poprzez Swojego Ducha i karmi nas swoim ciałem i krwią ilekroć spożywamy chleb oraz wino. To środki fizycznego i duchowego umocnienia, społeczności z Chrystusem, zapewniające o naszym udziale w jego ciele i krwi . Dlatego przemiana podczas Komunii, owszem ma miejsce, lecz nie na stole (wśród elementów Komunii), lecz na krzesłach - wśród jej uczestników przyjmujących chleb i wino ze szczerą ewangeliczną wiarą.

14. Czy można być szczerym, oddanym Bogu chrześcijaninem i nie wierzyć w cuda eucharystyczne?
- Oczywiście. Biblia nie zobowiązuje nas do wiary w zjawiska w Legnicy, Sokółce. Wręcz przeciwnie. Jezus przestrzegał uczniów: „Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie” (Mt 24.23). Nie sądzę, że Jezus pojawił się w Legnicy.

15. Czy można być szczerym, oddanym Bogu chrześcijaninem i wierzyć w cuda eucharystyczne?
- Tak. Wiara w nie - nie przekreśla kogoś jako chrześcijanina. Jest różnica pomiędzy naiwną, nawet błędną wiarą w daną rzecz, a misjonarskim przekonywaniem do niej. Pierwsze może wiązać się z niedojrzałością, brakiem biblijnej wnikliwości, drugie zaś jest poważnym zwiedzeniem. Jest różnica pomiędzy starszą panią, która szczerze modli się przed obrazem ponieważ tego została nauczona przez swojego duszpasterza, a apologetą, który gorliwie przekonuje do kultu szczątków wątroby zmarłego brata w Chrystusie i obiecuje duchowe korzyści płynące z tego faktu.

16. Dlaczego wypowiadasz się na ten temat?
- Ponieważ ta kwestia łączy się z autorytetem. Co nim jest? Komu ufamy? Na czym opieramy naszą wiarę? Jak budujemy naszą teologię? Przez opowieści z parafii św. Jacka w Legnicy czy przez spisane, natchnione świadectwo Ewangelistów?

17. Jaka jest twoja odpowiedź?
- Biblia, cała Biblia i tylko Biblia powinna być najwyższym autorytetem i źródłem treści naszej wiary.