sobota, 5 listopada 2016

Cywilizacja nieba

Nie jesteśmy sami w kosmosie. Istnieje życie pozaziemskie. Wierzymy w cywilizację pozaziemską. 

Cywilizację nieba.