poniedziałek, 7 listopada 2016

Lista świętych Kościoła

Biblia mówi o jednym Kościele, którego członkami są wszyscy, którzy zaufali Bogu i Jego Słowu oraz są w jego wspólnocie. 

Członkami Kościoła są Św. Noe, Św. Abraham, Św. Sara, Św. Rachab, Św. Estera, Św. Mojżesz, Św. Dawid, Św. Samuel – święci Starego Testamentu. 

Członkami Kościoła są Św. Jan, Św. Mateusz, Św. Jakub, Św. Piotr, Św. Maria Magdalena, Św. Korneliusz – święci Nowego Testamentu

Członkami Kościoła są Św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, św. Bonawentura, św. Klemens Rzymski, św. Jan Hus, św. Marcin Luter, św. Jan Kalwin, św. John Bunyan, św. Charles Spuregeon – święci, którzy – jak wierzymy - odeszli do Pana w historii. 

I w końcu członkami Kościoła jest św. Gosia, św. Monika, św. Jola, św. Zuzia, Św. Bartek, Św. Marcin – ci, którzy ufają Chrystusowi i wciąż pielgrzymują na ziemi. 

Natomiast wszyscy: święci w niebie i święci na ziemi stanowimy jeden, powszechny, apostolski Kościół.  Biblijne słowo Kościół można więc podzielić na dwie kategorie: 
 - Kościół widzialny, który stanowią wszyscy żyjący chrześcijanie, tj., ci, którzy są ochrzczeni, trwają w wierze w Chrystusa będąc częścią Kościoła lokalnego. 
- Kościół niewidzialny, którego częścią są wszyscy ci, którzy są w tej chwili w niebie. 

I te dwie grupy: święci na ziemi i w niebie tworzą jeden, powszechny Kościół, nie zaś dwa Kościoły. Kościół to więc nie tylko wierzący na ziemi. Część naszych braci, uczestników Kościoła jest teraz w niebie. Nie widzimy ich, tak jak nie widzimy wierzących w Chinach. Ale wiemy, że żyją i są częścią jednej Bożej wspólnoty. Wraz z nami. Dzień Wszystkich Świętych przypomina o biblijnej definicji Kościoła. Twoim bratem w Chrystusie jest nie tylko twój pastor, lecz również Mojżesz.