piątek, 16 grudnia 2016

Ireneusz z Lyonu o obrazach

Ireneusz z Lyonu - ojciec kościoła, apologeta i biskup żyjący w II wieku o elementach gnostyckiego kultu:

"Tytułują siebie jako gnostyków. Posiadają również obrazy, niektóre z nich malowane, inne utworzone z różnego rodzaju materiałów. Jednocześnie utrzymują, że podobizna Chrystusa została wykonana przez Piłata w czasie gdy Jezus żył pośród nich. Koronują te obrazy i ustawiają je obok obrazów filozofów świata, to znaczy Pitagorasa, Platona, Arystotelesa i innych. Mają też różne sposoby oddawania czci tym obrazom i robią to w ten sam sposób co poganie".