sobota, 7 stycznia 2017

Boża sfera

„Cudowną rzeczą w modlitwie jest to, że zostawiasz świat bez zdolności uczynienia czegokolwiek i wchodzisz w Bożą sferę, gdzie wszystko jest możliwe.” - Corrie ten Boom