wtorek, 28 lutego 2017

O błędnym zrozumieniu zasady Sola Scriptura

Sola Scriptura (Tylko Pismo) jest jedną z głównych tez protestanckiej reformacji. Celem niniejszego artykułu jest nie tyle obrona tej doktryny, co wskazanie na kilka powszechnych błędów związanych z jej zrozumieniem oraz zastosowaniem. Sądzę, że jest to poważny i częsty problem zarówno zwolenników jak i przeciwników reformacyjnej zasady „Tylko Pismo”. Pierwsi bowiem (poprzez jej błędne zrozumienie) przyczyniają się do rozprzestrzeniania niebiblijnego podejścia wobec Kościoła i samego Pisma. Drudzy zaś podejmują polemikę z jej głęboko nie-reformacyjnym zrozumieniem, które dominuje wśród współczesnych ewangelicznych chrześcijan. 

Całość na Antytezie. Zapraszam do lektury TUTAJ.