sobota, 25 lutego 2017

Przyjmowanie dzieci

Jezus powiedział: "Kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki" (Łk 9.45)

Dlaczego przyjęcie w imieniu Jezusa dziecięcia jest przyjęciem samego Jezusa? Ponieważ On sam stał się dzieckiem. 

W całej Biblii dzieci są ofiarami najróżniejszych faraonów, ale Jezus mówi, że szczególnie one są wielkie w Bożym Królestwie. W dzieciach widzimy bowiem Boże uniżenie, które jest warunkiem bycia wielkim w Jego Królestwie.