wtorek, 7 lutego 2017

Pismo musi wzrastać

Kiedy Jan Chrzciciel składa wyznanie o Chrystusie: "Oto Baranek Boży", nie oznacza to, że wierzymy w Chrystusa, bo tak powiedział Jan. Mówimy, że wierzymy w wyznanie Jana i wraz z nim wyznajemy: "Oto Baranek Boży". Ale to nie dlatego Chrystus jest Barankiem Bożym ponieważ Jan tak orzekł. To nie wyznanie Kościoła czyni Biblię Słowem Bożym. Autorytet Chrystusa, podobnie jak autorytet Pisma Świętego wynika z tego, kto go posłał, a nie tego, kto go rozpoznał. 

W duchu Jana Chrzciciela, wierny Kościół powinien składać wyznanie, że Pismo (Chrystus) musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym.