poniedziałek, 26 czerwca 2017

Wieczerza dla niegodnych?

- Czy powinienem uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej jeśli ufam Chrystusowi lecz czuję się niegodny uczestnictwa w niej? 
- Nie tylko powinieneś. To główny warunek przystępowania do Komunii. 

"Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój." - Ew. Mateusza 8.8

"Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, i przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się" - Ew. Łukasza 15.21-23