wtorek, 30 stycznia 2018

Dar wstydu

DOBRY WSTYD

Następnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych podobieństwo, tak do nich mówiąc: Gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś znaczniejszy od ciebie, także zaproszony, wtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosił i powie ci: Ustąp temu miejsca; i wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. A gdy będziesz zaproszony i pójdziesz, usiądź na ostatnim miejscu, gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzecze do ciebie: Przyjacielu, usiądź wyżej! Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. – Ew. Łukasza 14.7-11

Pan Jezus naucza, że poczucie wstydu ma nas powstrzymać przed postawą eksponowania siebie. Nie wywyższaj się, nie wynoś się, bo możesz zostać zawstydzony.

Żyjemy w świecie, który całkowicie ucieka od wstydu. To, co kiedyś było popełniane w ukryciu, w tajemnicy - dziś staje się źródłem chluby. Apostoł Paweł pisze o pewnych ludziach: „Końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich - Flp 3.19.

Biblia jednak naucza, że grzechowi powinien towarzyszyć wstyd, a nie poczucie chwały. Wciąż jeszcze żyjemy w czasach, gdy wiele grzechów nie lubi publiczności i obawa przed wstydem powstrzymuje przed ich popełnieniem. Im więcej oczu patrzy, tym większa obawa przed grzeszeniem, przed wstydem. I dobrze. Wstyd ma charakter powstrzymujący od grzechu. Wstyd jest błogosławionym darem. Działa jak światło na Poszukiwaczy Ciemności z filmu „Jestem legendą”.

Czasami mówimy: byś się wstydził! – kiedy ktoś robi złą rzecz lub wypowiada bluźnierstwa i dobrze się z tym czuje. Wstyd jest dobrym darem od Boga w upadłym świecie (np. Rdz 3.7). Jego zadaniem jest ograniczenie i powstrzymanie od grzechu. W Ogrodzie Eden był on związany z nagością i poczuciem winy.

Pismo Święte mówi, że Jezus umarł na krzyżu, aby zawstydzić każdą grzeszną moc:

 (Jezus) rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi.- Kolosan 2.15

Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. – 1 Koryntian 1.27

W jaki sposób? Ratując niegodziwych mężczyzn i kobiety. Dlaczego? Aby się nikt nie chlubił w obecności Boga:

I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. – 1 Koryntian 1.29

 WSTYD NA KRZYŻU

Wstyd jest Bożym darem, którego zadaniem jest prowadzić nas do pokuty, do Boga. Jest przejawem absolutnej i całkowitej bezradności. Bóg daje nam wstyd, abyśmy naprawdę zrozumieli Jego łaskę - tak, aby nasza jedyna chluba była na krzyżu, gdzie jedyny doskonały człowiek, który kiedykolwiek żył, został powieszony nagi, by umrzeć przed tymi, którzy z niego drwili.

Jezus był gotowy znieść hańbę naszego grzechu, aby wszyscy, którzy pokładają w Nim swoją ufność, nie zostali pozostawieni w swojej hańbie. Zniósł wstyd krzyża, aby stać obok ciebie i obok mnie w naszym wstydzie. Jezus spotyka cię tam gdzie jesteś i bierze twój wstyd na siebie.

Wstyd z powodu grzechu to Boże narzędzie upamiętania. Powinien nas prowadzić pod krzyż, przy którym Bóg zdejmuje z nas wszelką hańbę. To jedyne miejsce, gdzie możemy być prawdziwie uwolnieni od wstydu.

Ewangelia zawsze zaczyna się od sądu, od złej nowiny: jesteś grzesznikiem, który popełnia haniebne i wstydliwe rzeczy, ale Jezus przyszedł do takich grzeszników. I tam gdzie ludzie nie chcą dłużej nieść swojego wstydu, ukrywać się z nim, gdzie wiedzą, że nie mają nic do zaoferowania Bogu – tam Bóg uwielbia nas ratować.

Zatem wstyd może być uwalniający. Może uwolnić nas do tego, abyśmy mogli być zbawieni, abyśmy mogli odwrócić się od miłowania bezwstydu i udali się ramiona przebaczającego Zbawiciela.

WYWYŻSZENIE I PONIŻENIE

Każdy kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża będzie wywyższony. Dziś te słowa się odwraca: kto się wywyższa będzie wywyższony, a kto się poniża będzie poniżony. To mówi „ewangelia” współczesnej kultury i świata. Nasza kultura jest w trakcie demokratyzacji pychy i afirmacji pychy. Pan Jezus natomiast chce zawstydzić tego typu postawę. Nie mówi o niej: Widzę, że masz wiarę w siebie, zająłeś pierwsze miejsce przy stole! Świetnie! Poradzisz sobie w życiu! To lekcje wielu współczesnych pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców: Nie obawiaj się gdy gospodarz ci powie: Ustąp temu miejsca! Walcz o swoje. Nie przesiadaj się! Niech inni widzą twoje zalety, walory, twój błysk.

Pan Jezus mówi, że wstyd może cię uratować przed głupotą i brnięciem w dalszą pychę, w bezbożność. Czci wobec biesiadników doświadczysz nie wtedy gdy sam po nią chwycisz zajmując najlepsze miejsce, ale wtedy gdy sam gospodarz cię wywyższy.

Jeśli Pan Bóg kładzie Ci na serce współuczestnictwo w naszej służbie zajrzyj również tutaj: Partner w dobrym dziele.