piątek, 19 stycznia 2018

Najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla swojego pastora

Stephen Altrogge

Jaka jest najlepsza rzecz, którą możesz dla swojego pastora? Pochwalić go za jego "wybitne, prawie jak Charlesa Spurgeona, kazanie"? Ofiarować pieniądze dla kościoła? Dać swój czas i umiejętności w służbie kościoła? Nie nękać go kłopotliwymi pytaniami? Podziwiać go za jego męską brodę? Chociaż są to cudowne rzeczy, nie są one najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojego pastora.

Absolutną, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojego pastora jest modlitwa o niego.

Przypomniałem sobie ten fakt dziś rano, gdy czytałem 2 List do Koryntian 1:11: przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas.

To słowa Pawła. Apostoła. Człowieka, który napisał znaczną część Nowego Testamentu. Człowieka, którego oślepił Jezus na drodze do Damaszku. Człowieka, który został "wzięty do trzeciego nieba i widział rzeczy zbyt chwalebne dla opisania słowami". To nie był jakiś przeciętny pastor z minimalnymi darami. Mówimy o Apostole Pawle, który studiował pod okiem Gamaliela. Jeśli ktokolwiek mógł czuć się przekonany o sukcesie swojej służby, był to Paweł. Właśnie od Pawła mógłbym oczekiwać słów: "Jestem przekonany o moim sukcesie w Panu, lecz wasze modlitwy również byłyby pomocne".

Lecz on tego mówi. Mówi natomiast: "Ty także musisz pomóc nam w modlitwie". W jego głosie jest nutka desperacji. Błagał o modlitwy Koryntian. Dlaczego? Dlaczego Paweł odczuwa tak głęboką potrzebę modlitwy innych? Ponieważ wie, że owoce jego służby zależą od modlitw innych. Wie, że nie odniesie sukcesu, dopóki nie zostanie popchnięty przez modlitwy świętych.

Dlatego mówi, że wielu będzie dziękowało za błogosławieństwa udzielone poprzez modlitwy wielu. Innymi słowy, Paweł oczekuje, że ludzie będą wdzięczni Bogu za jego posługę i za błogosławieństwa, jakie otrzymali dzięki niej.

Lecz w jaki sposób te błogosławieństwa przyszły w pierwszej kolejności? Poprzez modlitwy przyjaciół Pawła! Służba Pawła była owocna, ponieważ inni modlili się za niego.

Twój pastor rozpaczliwie potrzebuje twoich modlitw. Ja rozpaczliwie potrzebuję modlitw ludzi z mojego kościoła. Najlepszą rzeczą, jaką dana osoba może dla mnie zrobić, jest modlitwa o mnie. Im więcej ludzi się za mnie modli, tym bardziej owocna będzie moja służba.

W jaki sposób możesz więc modlić się o swojego pastora? Oto kilka praktycznych wskazówek:

• Módl się, aby miał duchową i emocjonalną wytrzymałość. Bycie pastorem to wspaniała praca, ale może też być bardzo wyczerpująca. Potrzebuję wytrwałości, aby kontynuować pracę z radością.

• Módl się, aby mieli mocną więź z Panem. Moc pastora pochodzi od Pana. Potrzebuję wspólnoty z Bogiem, by mnie odświeżał tydzień po tygodniu.

• Módl się, aby twój pastor był chroniony przed pokusą. Jeśli szatan może uderzyć pasterza, owce staną się znacznie bardziej bezbronne. Potrzebuję Pana, aby mnie ochronił przed pokusami pychy, chciwości, pożądliwości, niecierpliwości i mnóstwa innych grzechów.

• Módl się, aby twój pastor głosił z mocą. Bez mocy Ducha Świętego kazanie będzie niczym więcej jak elokwentnym stekiem bzdur. Potrzebuję Ducha Świętego, aby za moimi słowami stała Jego moc.

Jest wiele innych sposobów na modlitwę za twojego pastora, ale od tego powinieneś zacząć. Proszę więc, błagam was, módlcie się. Służba twojego pastora zależy od tego.

Artykuł ukazał się TUTAJ.