piątek, 5 stycznia 2018

Trzy urzędy Chrystusa i nabożeństwo

Biblia opisuje trzy urzędy, które pełni nasz Pan Jezus Chrystus: kapłana, proroka i króla. Nie są to jednak zwykłe tytuły bez żadnego znaczenia i przełożenia. Przykładem jest nabożeństwo. 

Na początku nabożeństwa wyznajemy nasze grzechy. Chcemy zbliżyć się do Boga przez krew Jezusa Chrystusa. W przebaczeniu, które Bóg nam ofiaruje widzimy Chrystusa pełniącego swój urząd kapłański. Oczyszcza nas z grzechu i przyprowadza przed tron Ojca. 

W służbie Słowa widzimy Jezusa Chrystusa, który buduje i naucza swój lud. W ten sposób pełni On rolę prorocką. Przekazuje zarówno ogólne, jak i szczegółowe pouczenia. Naucza nas w jaki sposób mamy wierzyć i żyć. Bóg przemówił pierwszego dnia tygodnia stwarzając niebo i ziemię. Ponownie przemówił pierwszego dnia tygodnia w zmartwychwstaniu Swojego Syna, inaugurując nowe stworzenie, którego kulminacją będzie nowe niebo i nowa ziemia. Bóg nadal przemawia do nas w natchniony sposób poprzez Chrystusa - ilekroć słuchamy słów Pisma Świętego. 

Po tym jak Chrystus jako kapłan przyniesie nam przebaczenie, jako prorok usłuży nam Słowem i pouczeniem - zaprasza nas, abyśmy usiedli wraz z Nim w Królestwie i uczestniczyli w królewskim Stole. Zaprasza nas jako Król i czyni nas królewskimi kapłanami na ziemi. 

Jezus Chrystus jest Alfa i Omega – początek i koniec, jest kapłanem, prorokiem i królem, nauczycielem i naszym starszym bratem. To wszystko powinno stanowić dla nas ogromną pociechę i komfort.