wtorek, 6 lutego 2018

Jemy komunię czy mamy komunię?


"Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba". – 1 List do Koryntian 10.16-17 

Apostoł Paweł naucza w powyższych słowach, że kielich błogosławieństwa jest społecznością krwi Chrystusowej, a nie zwykłym wspomnieniem. Kiedy z wiarą pijemy z kielicha podczas Wieczerzy Pańskiej, mamy udział w krwi Chrystusa. Oznacza to, że komunia jest społecznością i utożsamieniem się z krwią Chrystusa. 

Zwróćmy uwagę, że nie sprawujemy komunii, nie jemy komunii, lecz mamy komunię. Komunia nie jest na stole lub ołtarzu, lecz w ławkach, pośród nas. My jesteśmy komunią i mamy ją uczestnicząc w jednym chlebie i winie. Łamiąc jeden chleb, mamy komunię, a więc wspólnotę z ciałem Jezusa i ze sobą nawzajem.

Dlatego miejmy i zachowujmy pokój między sobą. Dlatego bierz i jedz, bierz i pij. Chrystus oddał swoje ciało i krew, aby mieć z nami komunię, wspólnotę radości, pokoju i wzajemnej miłości.