piątek, 11 maja 2018

Luteranie i homoseksualiści ekumenicznie


W Krakowie odbędzie się tzw. nabożeństwo organizowane przez tamtejszą Parafię Ewangelicko-Augsburską oraz "Grupę Polskich Chrześcijan LGBTQ Wiara i Tęcza".

Będzie to "nabożeństwo ekumeniczne" z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii (IDAHOBIT), a odprawione zostanie w kościele św. Marcina przy ulicy, nomen nomen, Grodzkiej. 

W informacji o wydarzeniu czytamy: "W tym czasie chrześcijanie LGBT oraz ich sojusznicy na całym świecie modlą się i czuwają w intencji ofiar dyskryminacji i przemocy motywowanej homofobią, bifobią i transfobią. Modlą się też o odnowę Kościołów i społeczeństw, aby ceniono i równo traktowano LGBT oraz ich związki i zakładane rodziny". 

1. Kochani bliźni ze środowisk LGBTQ. Chciałbym zachęcić Was do wiary Chrystusowi oraz byście dołączali do grup polskich chrześcijan zgromadzonych w chrześcijańskich Kościołach głoszących wiernie Boże Słowo. Tam znajdziecie zachętę do życia w czystości, duszpasterskie wsparcie, modlitwę i wskazówki do walki z grzechem. Nie jesteście sami. Podejmijcie walkę o życie zgodne z Bożą wolą ponieważ Jego Syn umarł za każdy grzech seksualnej nieczystości (cudzołóstwo, homoseksualizm, biseksualizm, seks przedmałżeński itp.). Jezus nie jest wrogiem homoseksualistów. Jest Waszym Zbawicielem, który przyszedł szukać to, co zginęło. Szukajcie Jego przebaczenia, a nie akceptacji. Nie uciekajcie od łaski.

2. Kochani bliźni z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Krakowie. Wspólnoty, które akceptują związki homoseksualne można określać na wiele sposobów, ale żadnym z nich nie będzie słowo "Kościół". Proszę, wróćcie do nas - protestantów wiernych dziedzictwu Reformacji. 

3. Kochani bliźni z innych Kościołów. Biblia nie tylko od homoseksualistów wymaga ucieczki od grzechów seksualnych. Bóg wymaga ucieczki przed grzechami seksualnymi od wszystkich. "Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie." (Ew. Łukasza 13.2-3).

4. Drodzy hierarchowie Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego. Czy planujecie jakąkolwiek reakcję? Jeśli milcząco zaaprobujecie ekumenię KEA z misjonarskimi środowiskami LGBT - będzie nam Was brakowało w protestanckiej rodzinie. Z utęsknieniem będziemy wspominali czasy, gdy polscy luteranie podzielali przekonania i krzewili teologię Marcina Lutra.

5. Jedna z zasad protestantyzmu z czasów Reformacji brzmi: "Ecclesia Reformata et Semper Reformanda". Kościół reformowany i stale się reformujący. Nie podkreśla ona jednak konieczności nieustającej ewolucji doktryny w oparciu o kulturowe dopasowanie, czy społeczne oczekiwania. Podkreśla raczej metodę reformacji: niezmienność autorytetu Pisma Świętego, które powinno być kryterium weryfikacji każdej doktryny i praktyki. 

6. I na koniec jedna uwaga. Jeśli uznasz ten wpis za "homofobiczny", ponieważ, choć nikogo nie obraża, to stoi w opozycji wobec raka politycznej poprawności toczącego również kościół, to nie zapominaj, że słowo "homofobia" jest zajadłym zniesławianiem i powinno zostać sklasyfikowane jako tzw. mowa nienawiści. 

PS. "Rozmowa na temat osób homoseksualnych w Kościele".