niedziela, 20 maja 2018

Po co ci Duch Święty?

Zstąpienie Ducha Świętego jest integralną częścią Bożego dzieła odkupienia. Ojciec wybrał nas przed założeniem świata, Syn umarł za nas, zaś Duch zstąpił wzbudzając w nas wiarę i zachowując w wierze. Duch wprowadza w życie wierzących błogosławieństwa krzyża.

Oznacza to, że obecność Ducha Świętego w życiu wierzącego nie jest bonusem do naszego zbawienia. Jezus nie posłał nam Ducha jako super-power, dodatkowy silniczek napędowy dla niektórych chrześcijan, którzy o Niego zabiegają. Posłał Ducha dla każdego wierzącego, aby wprowadzał w ich życie rzeczywistość krzyża, prowadził do nawrócenia, uświęcenia na wzór Jezusa.   

Duch Święty został nam dany nie po to, byśmy coś mieli, ale po to, byśmy byli jak Jezus, byśmy przyczyniali się do budowania ciała Chrystusowego - Kościoła. Dzięki Jego mocy powinniśmy dążyć do uświęcenia, uśmiercać grzech, wydawać owoce wiary. 

Nie można być zbawionym nie mając Ducha Świętego.

Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. - Rzym 8.9 

W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. - Ef 1.13 

Jeśli mieszka w Tobie Duch Święty – należysz do Jezusa. Jeśli nie masz Jego Ducha w Sobie – należysz do rodziny Adama – zbuntowanego ojca. Albo jesteś  jednej rodzinie, albo w drugiej. 

Skąd masz wiedzieć czy mieszka w Tobie Duch Święty? Sprawdź swoje owoce (Gal 5.22).