środa, 6 czerwca 2018

Nazwy kościołów wg feministyczno-genderowej nowomowy

Spodziewam się, że poniższe kościoły i wspólnoty wkrótce otrzymają wytyczne, by zmienić nazwy na zgodne z genderowo-feministyczną nowomową: 

- Kościół Chrześcijan Baptystów i Chrześcijanek Baptystek (KChBiChB) 
- Kościół Chrześcijan i Chrześcijanek Wiary Ewangelicznej 
- Kościół Adwentystów i Adwentystek Dnia Siódmego i Siódmej Doby 
- Eklezja Rzymska katoliczek i katolików
- Cerkiew prawosławnych i prawosławianek w RP
- Kościół Ewangelicznych Chrześcijan i Ewangelicznych Chrześcijanek 
- Kościół Wolnych Chrześcijan i Wolnych Chrześcijanek 
- świadkowie i świadkinie Jehowy 

Pozostałe zaś otrzymają rozporządzenie, by w ramach Modelu ds. Równości do wyznania wiary obok Boga dodać "Boginię".