środa, 25 lipca 2018

Stanowisko ewangelicznych kościołów reformowanych (CREC) nt. seksualności


Żyjemy w czasach zamieszania na temat seksualności i płci. Dlatego jestem wdzięczny, że nasza międzynarodowa wspólnota kościołów reformowanych Communion of Reformed and Evangelical Churches (CREC) wydała oświadczenie w tej kwestii. Poniżej jego (przetłumaczona z j.angielskiego) treść:

CREC potwierdza nauczanie Biblii dotyczące stworzenia mężczyzny i kobiety oraz ustanowienia związku małżeńskiego wyłącznie między jednym mężczyzną a jedną kobietą. Istnieją dwie płcie, męska i żeńska. Sprzeciwiamy się wszelkim próbom przekręcania jasnego nauczania Biblii w tej dziedzinie. CREC wierzy, że chrześcijanie, którzy zmagają się z różnymi pokusami seksualnymi powinni otrzymywać stałą opiekę duszpasterską, włączając również tych, którzy są kuszeni, by angażować się w seksualne perwersje. 


Jednocześnie wierzymy, że wszelkie nauczanie, które łączy tożsamość LGBTQ z tożsamością w Chrystusie, jest całkowicie niebiblijne. Uważamy, że zachęcanie chrześcijan, którzy zmagają się z pewnymi pokusami seksualnymi, do identyfikowania się jako lesbijki, geje, osoby biseksualne i transseksualne, czy to w związkach aktywnych seksualnie czy nie, jest niebiblijne, a ponadto, że nauczanie to będzie miało destrukcyjne skutki w dłuższej perspektywie, zarówno dla osób, które podążają za nim oraz dla chrześcijańskich denominacji, które je przyjmują. 


Wzywamy wszystkie wspólnoty kościelne, aby zwiastowały pełne i jasne nauczanie Biblii na temat zachowań seksualnych, czy to w pragnieniach, czy działaniach, i zachęcały ludzi do pokuty z grzesznych pragnień i zachowań seksualnych, kiedy zwracają się do Chrystusa, by opierać się pokusie. 

Zachęcamy do cierpliwej duszpasterskiej opieki nad zmagającymi się osobami, które żałują za swoje grzechy i starają się być posłuszne Jezusowi. Wzywamy  Kościół Powszechny, a zwłaszcza reformowane kościoły, aby zbory i pastorów czyniły odpowiedzialnymi za wierne głoszenie biblijnej doktryny i praktyki we wszystkich dziedzinach seksualności. 


Virgil Hurt - Presiding Minister of Council Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC)