sobota, 1 września 2018

Zapytaj Pastora: Czy i dlaczego Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi?

Czy i dlaczego Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi? Gabrysia 

Biblia wyraźnie naucza, że Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi, nie zaś jednym z wielu. 1 Tymoteusza 2:5 mówi: „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem, a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus". 

Wynika to z dwóch prawd: 
1. Tylko człowiek może reprezentować przed Bogiem innych ludzi. Co więcej, musiał to być człowiek bezgrzeszny (Hbr 4.15). W innym bowiem przypadku musiałby sam ponieść karę za własny grzech.

2. Jedynie Bóg może w skuteczny sposób dokonać zbawienia. W przeciwnym razie nasze zbawienie byłoby niepewne oraz nie byłoby dziełem Boga, lecz stworzenia (człowieka, aniołów itp.). 

Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Żadne inne stworzenie na niebie, ani na ziemi nie jest w stanie nas reprezentować przed majestatem Boga. W żadnym innym imieniu nie możemy mieć dostępu do Ojca nawiązując z Nim żywą więź. Do Ojca przychodzimy wyłącznie poprzez zasługi oraz w imieniu Syna, w Duchu Świętym. Polecam lekturę Ew. Jana 5:19-29.

Masz pytanie, na które odpowiedź chciałbyś przeczytać na tym blogu? Napisz: bartosik7@gmail.com