czwartek, 20 grudnia 2018

Chrystus wyzwoliciel

Chrystus nie tylko wypuszcza na wolność jeńców, ale również niszczy tego, który ich pojął. (por. Hbr 2.14-15)